Declarația
Majestății Sale Regelui Mihai I al României

făcută presei la Versoix (Elveția), 27 noiembrie 1989


Rog pe președinții George Bush și Mihail Gorbaciov să nu uite nefericitul popor Român în discuțiile pe care le vor avea în curând.

Recenta mascaradă a congresului Partidului Comunist Român și realegerea secretarului general al acestui partid, care a putut să decurgă nestingherită, fiind pusă la adăpostul tancurilor circulând pe străzile Capitalei, apare și mai scandaloasă în aceste zile în care, în jurul României, popoarele recuceresc dreptul de a se exprima liber.

Extravaganţele dictatorului, care persistă în distrugerea morală și fizică a Românilor, trebuie cu atât mai urgent stăvilite cu cât ele sunt din ce în ce mai periculoase și imprevizibile.

Hotărârile luate la Yalta, pe care Stalin le-a încălcat în mod rușinos, sunt acum în fine aplicate în țările vecinilor noștri. Ar fi momentul să fie aplicate și în România. Principiul neamestecului în afacerile interne, pe care-l invocă dictatorul român, nu poate fi luat în seamă atunci când este folosit pentru a îngădui celor care dețin puterea să exercite terorismul de stat în scopul vădit de a reduce la tăcere poporul.

Vă mulțumesc anticipat pentru tot ce veți întreprinde ca să îi salvați pe ai mei.

Mihai, Rege


Textul declarației a fost citat conform lucrării „În fața neamului meu” de Mircea Ciobanu, Editura Princeps, Iași, 1995, ISBN 973-96865-2-4


Reveniți la pagina de bază