Decretul nr. 983 din 26 mai 1948

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 121 din 27 mai 1948


Art. I Prin efectul Legii cu nr. 363 din 1947, pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română, publicată în Monitorul Oficial nr. 300 bis din 30 decembrie 1947, Statul Român este de drept reintegrat, la aceeași dată, în deplina proprietate a tuturor bunurilor care constituiau Domeniul Coroanei și a celor care erau folosite sau administrate sub denumirea de Casa Regală, împreună cu întreg inventarul viu și mort.

Art. II Toate bunurile mobile și imobile care, la data de 6 martie 1945, se aflau în proprietatea fostului rege Mihai I, ori a altor membri ai fostei familii regale, trec, la aceeași dată, în proprietatea Statului Român.

De asemenea, trec în proprietatea Statului Român și orice alte bunuri dobândite după data de 6 martie 1945 de cei arătați la alin. I.

Orice acte de dispoziție sau de constituiri de drepturi reale asupra acestor bunuri, intervenite după data de 6 martie 1945 sunt nule de drept.

Art. III Prin jurnal al Consiliului de miniștri se vor lua măsuri pentru administrarea acestor bunuri.


Deciziuni ale Consiliului de miniștri - Ministerul Justiției

Consiliul de miniștri, în ședința sa de la 18 iunie 1948,

Văzând raportul dlui ministru al Justiției cu nr. 58402 din 18 iunie 1948,


Decide:


Art. 1 - În baza dispozițiunilor decretului nr. 38 din 27 mai 1948, referitor la intrarea în proprietatea Statului a bunurilor fostului rege Mihai I și a membrilor fostei familii regale, bunurile enumerate în prezentul articol se trec în administrația și folosința autorităților și instituțiunilor arătate în dreptul fiecăruia, precum urmează:

I. Terenuri agricole

390,03 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv următoarele autovehicule: 1 camion Ford, 1 camion Chevrolet, 1 turism Lasalle, situate în comunele: Periș, Cocioc, județul Ilfov și Gherghița, județul Prahova, foste domenii ale coroanei, la Ministerul Agriculturii.

156,55 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, situate în comuna Rușețu, județul Brăila, foste domenii ale coroanei, la Ministerul Agriculturii.

2.179,89 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 16 iepe și 6 mânji P.S.E., 20 iepe și 9 mânji Ardenezi, 35 și 27 tineret jumătăți sânge, inclusiv următoarele autovehicule: 1 camion Ford și 1 turism Ford, situate în comuna Segarcea, județul Dolj, foste domenii ale coroanei, la Ministerul Agriculturii.

377,85 ha, (teren agricol, pășuni, livezi, vie), cu întreg inventarul necesar exploatării. Inclusiv 1 camionetă Fiat și 1 turism Jeep Willys, situate în comuna Sadova, județul Dolj, foste domenii ale coroanei, la Ministerul Agriculturii.

139,58 ha (culturi agricole, vie, livadă, fânețe), cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv școala agricolă, situate în comuna Dobrovăț, județul Vaslui, foste domenii ale coroanei, la Ministerul Agriculturii.

118,10 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv următoarele autovehicule: 1 camionetă Dodge dubă, 1 camionetă Chevrolet (ferma Copăceni), situate în comuna Copăceni, județul Ilfov, foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Agriculturii.

98,16 ha, cu întreg inventarul respectiv, inclusiv 1 camionetă Lincoln, situate în comuna Mănești, județul Prahova, foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Agriculturii, în afară de obiectele de artă și mobile de valoare.

772,18 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 36 cai trăpași și următoarele autovehicule: 1 camion Ford, 1 camion Studebacher, 1 camion Lincoln (domeniul Banloc), situate în comuna Banloc, județul Timiș, foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Agriculturii, afară de obiecte de artă și mobilele de valoare.

7.454 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 9 iepe arabe și următoarele autovehicule: 1 camion Ford, 1 camion autocar, 1 șeniletă, 1 turism Jeep Willis, 1 motocicletă, situate în comuna Cocârgeaua, județul Ialomița, foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Agriculturii.

28,70 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 1 camion Fargo, situate în comuna Stupini, județul Brașov, foste proprietatea Ileana, la Ministerul Agriculturii.

15,20 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării (ferma Halchiu), situate în comuna Halchiu, județul Brașov, foste proprietatea Ileana, la Ministerul Agriculturii.

50,00 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 1 camion Chevrolet fără caroserie (lotul Raznic), situate în comuna Raznic, județul Dolj, fost proprietatea Ileana, la Ministerul Agriculturii.

28,43 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv herghelia cu 28 cai și 8 tineret P.S.E. și 15 iepe P.S.E. și următoarele autovehicule: 1 camion Chevrolet și 1 bicicletă (ferma Băneasa), situate în comuna Băneasa, județul Ilfov, foste proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Agriculturii.

3.165,87 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 46 cai lipițani P.S.E. și următoarele autovehicule: 4 camioane autocar *2 defecte), 1 turism Jeep Willys și 1 motocicletă (moșia Mănăstirea), situate în comuna Mănăstirea, județul Ilfov, foste proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Agriculturii.

16,38 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 1 camion Ford și 1 bicicletă, situate în comuna Scroviștea, județul Ilfov, foste proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Agriculturii.

29,50 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării, inclusiv 1 camion autocar (ferma Snagov, teren arabil, vie și livadă de pomi fructiferi), situate în comuna Snagov, județul Ilfov, foste proprietatea Nicolae, la Ministerul Agriculturii.

137,00 ha, cu întreg inventarul necesar exploatării (moșia Zorleni), situate în comuna Zorleni, județul Tutova, foste proprietatea Casei Regale, la Ministerul Agriculturii.


II. Terenuri forestiere

3.146,24 ha, cu întreg inventarul propriu exploatării, situate în comunele: Periș, Cocioc, județul Ilfov și Gherghița, județul Prahova, foste domenii ale coroanei, la Ministerul Silviculturii.

[...]


Reveniți la pagina de bază